Organy Spółki

ZARZĄD prowadzi sprawy i reprezentuje Spółkę

  • Prezes Zarządu: Krzysztof Wrazidło

RADA NADZORCZA stały organ nadzoru i kontroli Spółki

  • Przewodniczący: Paweł Knop
  • Członkowie: Aleksandra Sopala, Mirella Krzemińska-Haładyn

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Data utworzenia: 26 sierpnia 2020 przez Urszula Olechwiruk
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2021 09:20 przez Urszula Olechwiruk

Skip to content