Zakres Działalności

Spółka powołana została przede wszystkim do wykonywania zadań własnych Gminy, w szczególności związanych z drogami, ulicami, placami, mostami oraz organizacją ruchu drogowego. Ponadto przedmiotem działania Spółki jest m.in.:

  • produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  • produkcja wyrobów z surowców mineralnych niemetalicznych
  • prace związane z budową dróg szynowych
  • prace związane z budową kolei podziemnych
  • prace związane z budową oraz remontami dróg i autostrad

Data utworzenia: 30 lipca 2020 przez Urszula Olechwiruk
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2021 09:38 przez Urszula Olechwiruk

© 2020 PRD Racibórz

Skip to content