Termin składania wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanych z przyznamiem bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej tytułem zwiększonych wydatków związanych ze świętami Bożego Narodzenia dla uprawnionych emerytów upływa dnia 30.11.2021 r.

Data utworzenia: 10 listopada 2021 przez Urszula Olechwiruk
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2021 12:58 przez Urszula Olechwiruk

Skip to content